Herroepingsplicht en retouren via www.behanguitverkoop.nl


Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt zijn als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden. Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in. Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. bij behang betekend dit dus graag de rollen ongeopend in het plastic laten. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Terugbetaling

U draagt te allen tijde zelf de kosten voor de retour verzending; Via PostNL tot 10kg zijn de kosten € 6,95 (NL).

Volledige herroeping; U stuurt alle producten terug
In geval van een volledige herroeping ontvangt u uw orderbedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

Gedeeltelijke herroeping; U houdt een aantal producten
In geval van een gedeeltelijke herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten á € 6,95, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u het Formulier voor Herroeping in te vullen en toe te voegen aan uw retourzending.

U kunt uw retour zending opsturen naar:

Behanguitverkoop.nl
Krabbendijkehof 31
3086 LK Rotterdam